Be om konto

Frå Selje.info
Gå til: navigering, søk

Fullfør og lever følgjande skjema for å be om ein brukarkonto.

Gjer deg viss om at du først les tenestevilkåra før du ber om ein konto.

Når kontoen vert godkjend vil du få melding på e-post og du vil kunna logga inn.

Brukarkonto

Du vil få ein e-post med stadfesting med ein gong denne føresurnaden er sendt inn. Svar ved å trykkja på stadfestingslekkja i e-posten. Passordet ditt vil òg bli sendt til deg når kontoen er oppretta.

Brukarnamn:(same som verkeleg namn)
Personleg informasjon

Your biography will be set as the initial content for your userpage. Make sure you are comfortable publishing such information.

Biografien din vil verta sett som standardinnhald på brukarsida di. Prøv å inkludera attestinformasjon, men berre om du føler deg tilpass med å frigje slik informasjon. Namnet ditt kan verta endra gjennom innstillingane dine.

Personleg biografi:

Annan informasjon

Følgjande informasjon vil bli heldt privat, og vil berre bli nytta for denne førespurnaden. Du vil kanskje lista opp kontaktinformasjon som eit telefonnummer for å hjelpa til med å stadfesta identiteten din.

Andre merknader:

Lista over nettsider, om det er nokre (skil dei frå kvarandre med lineskift):

Tenestevilkår